Chemia
kreutzer
7

Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po wymieszaniu 200cm³ 0,5-molowego roztworu i 300cm³ 1-molowego roztworu tej samej substancji

+0
(1) Odpowiedź
rns01

Cm₁= 0.5 mol/dm³ V₁=0.2 dm³ n₁= 0.5 mol/dm³ x 0.2 dm3 = 0.1 mola Cm₂= 1 mol/dm³ V₂= 0.3 dm³ n₂= 0.3 mola n₃= n₁+n₂ = 0.4 mola V₃= V₁+V₂ = 0.5 dm³ Cm₃= 0.4 mola : 0.5 dm³ = 0.8 mol/dm³ Odp. Stężenie molowe tego roztworu wynosi 0.8 mol/dm³.

Dodaj swoją odpowiedź