Chemia
xxXxxqq
2

oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 20 gramów wodorotlenku sodu w 230 cm3 wody. Gęstość otrzymanego roztworu wynosi 1.07 g/cm3

+0
(2) Odpowiedź
chiflar

Dane: ms ( masa wodorotlenku) = 20g Vw ( objętość wody) = 230 cm³ , co odpowiada masie : mw = 230g ( bo gęstość wody wynosi 1g/cm³) mr (masa roztworu) = ms + mw = 20g + 230g = 250g d (gęstość roztworu) = 1,07 g/cm³ M (masa molowa) NaOH = 23g/mol + 16 g/mol + 1g/mol = 40g/mol   * Przeliczam masę roztworu na objętość (Vr): d = mr : Vr   /*Vr d * Vr = mr   /:d Vr = mr : d = 250g : 1,07 g/cm³ ≈ 233,6 cm³ ≈ 0,2336 dm³   * Obliczam liczbę moli (n) NaOH jaką stanowi masa 20g : n = ms : M = 20g : 40 g/mol = 0,5 mola   * Obliczam stężenie molowe (Cm): Cm = n : V = 0,5 mola : 0,2336 dm³ ≈ 2,14 mola/dm³

mizio242

Gęstość wody d=1g/cm3, więc 230cm3=230g ms=20g mw=230g mr=ms+mw mr=250g   m=250g d=1,07g/cm3 v=m/d v=250/1,07 v=233,6cm3   M NaOH=40g/mol 40g NaOH --- 1mol 20g NaOH ---- xmoli x = 0,5mola NaOH   Z def. stęż. molowego 0,5mola NaOH ---- 233,6cm3 roztworu xmoli NaOH ------ 1000cm3 roztworu x = 2,14mol/dm3

Dodaj swoją odpowiedź