Matematyka
lukasz66633
1

Oblicz sumę trzynastu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego o wzorze ogólnym an = 7n - 9

+0
(2) Odpowiedź
Karolinaradom

a1=7*1-9 = 7-9= -2 a13= 7*13-9= 91-9= 82   S13=[(a1*a13)/2] * n   S13=[(-2+82)/2)]*13 = (80/2)*13= 40*13= 520

Misieek94

a₁=7*1-9=-2 a₂=7*2-9=5 r=a₂-a₁=5-(-2)=7= różnica ciągu Sn= [2a₁+(n-1)r]/ 2   *n S₁₃=[2*(-2) +(13-1)*7 ]/2  *13=[-4+84]/2  *13=520   lub tak; a₁₃=a₁+12r=-2 +12*7=82 S ₁₃=[a₁+a₁₃]/2  *13=[-2+82]/2  *13=520

Dodaj swoją odpowiedź