Matematyka
emii1995
1

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ, jeśli jest fałszywe. I. Jeżeli P i P’ są punktami symetrycznymi względem prostej k, to odcinek PP’ jest prostopadły do k. PRAWDA / FAŁSZ II. Jeżeli P i P’ są punktami symetrycznymi względem prostej k, to leżą po różnych stronach tej prostej. PRAWDA / FAŁSZ III. Jeżeli P i P’ są punktami symetrycznymi względem prostej k, to leżą w równych odległościach od tej prostej. PRAWDA / FAŁSZ IV. Jeżeli punkt należy do prostej k, to punktem symetrycznym do niego względem tej prostej jest ten sam punkt. PRAWDA / FAŁSZ

+0
(2) Odpowiedź
fortix

I PRAWDA II FAŁSZ ponieważ modą leżeć na prostej  III PRAWDA IV PRAWDA 

mandarynka2

Każde stwierdzenie w tym zadaniu jest PRAWDĄ.

Dodaj swoją odpowiedź