Historia
xXxDragonxXx
1

opisz państwo Bułgarskie i Ruskie (3 lub 4 zdania lub myślniki).

+0
(2) Odpowiedź
malgosiapanek

państwo bługarskie  -w 680 r. lud Bułgarów ( to nie Słowianie) pod wodzą chana Asparucha opanowali tereny Słowian na Bałkanach -chrystianizacja w 865 z rąk Bizancjum - na tereny Bułgarii przybyli usunięc z Moraw uczniowie Metodego i wprowadzili język słowiański do liturgii, przekształcili alfabet słowiański w cyrlicę - w IX-X w. powstały państwa Chorwatów i Serbów   państwo ruskie - powstało na przełomie IX i X w. - dynastia Rurykowiczów połączyła ośrodki wokół Nowogrodu i Kijowa w państwo ruskie ze stolicą w Kijowie -ksiażę Włodzimierz Wielki przyjął chrzest w 988 r. z rąk Bizancjum ( nabożeństwa słowiańskie, przejęto cyrylicę) - dynastia Rurykowiczów rządziła do XVI w.   

zuzia5411

Bułgaria, Republika Bułgariipaństwo położone w południowo-wschodniejEuropie, na Bałkanach Graniczy z SerbiąorazMacedoniąod zachodu, Grecją Turcjąod południa,Morzem Czarnymod wschodu i Rumuniąod północy.Bułgaria jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych(od 1955), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego– NATO (od 2004) oraz Unii Europejskiej(od 2007). całkowita granica lądowa: 1808 km długość wybrzeża: 378 km długość granic z sąsiadującymi państwami:   Rosja – państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny[6]. Rosja jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni. Pod względem liczby ludności zajmuje 9. miejsce[7]. Rosja należy do największych gospodarek świata, pod względem PKB zajmuje 6. miejsce na świecie[8]. Państwo rosyjskie dysponuje największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii[9]. Rosja jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, m.in. Rady Bezpieczeństwa ONZ[10], G8, Wspólnoty Niepodległych Państw[11], Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej[12], Szanghajskiej Organizacji Współpracy[13] i odgrywa znaczącą rolę w polityce światowej.

Dodaj swoją odpowiedź