Fizyka
ewa888185
3

Pociąg o masie 150 ton ma osiągnąć na poziomym torze prędkość 10 m/s po upływie 40 s od wyruszenia ze stacji. Oblicz moc tego parowozu wiedząc, że siła tarcia wynosi 500N.

+0
(1) Odpowiedź
DONIA1166

Dane: v1 = 10m/s Ft = 500N t = 40s Szukane: P - moc Najpierw liczymy przyspieszenie: a = Δv/t v0 = 0 więc: a = v1/t a = 10m/s/40s a = 0,25 m/s^2 Fw = m*a = 0,25m/s^2 * 150000kg = 37500N \\Fw - siła wypadkowa działająca na lokomotywę. Fw = F - Ft F = Fw + Ft F = 37500N + 500N = 38000N Do policzenia pracy wykonanej przez lokomotywę musimy jeszcze obliczyć drogę przez nią przebytą: s = (at^2)/2 = (0,25m/s^2 * (40s)^2)/2 = 200m W = F * s = 38000 * 200m = 7600000 J = 7,6 MJ I na koniec liczymy moc: P = W/t = 7600000 J/40s = 190000 W = 190kW Odp. Moc lokomotywy wynosiła 190kW

Dodaj swoją odpowiedź