Fizyka
Nestor520
4

Pocisk o masie m=50g uderza w deskę o grubości d=6cm z prędkością o wartości v1= 400m/s i wylatuje z niej z prędkością o wartości V2=200m/s. Oblicz wartość średniej siły oporu deski. W odpowiedziach wynik wynosi F= 5x10⁴ N (pięć razy dziesięć do czwartej:) Z góry dziękuję za rozwiązanie :)

+0
(2) Odpowiedź
bananooowa8

Dane: m = 0,05 kg V₁ = 400 [m/s] V₂ = 200 [m/s] d = 6 cm = 0,06 m Rozw.; Praca podczas przebijania deski jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli W = ΔEk W = Ek₁ - Ek₂ W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2 W = m × (V₁²-V₂²) /2 = 0,05 kg [(400 [m/s])² - (200 [m/s])²] / 2 = = 3000J W = F × d F = W/d = 3000 J / 0,06m = 50000 N = 5 × 10⁴ N

SlodkaCzekoladka

m=5*10⁻² [kg] d=6*10⁻² [m] v₁=400 [m/s] v₂=200 [m/s] F=ma v₂=v₁-at => t=(v₁-v₂)/a d=v₁t-at²/2 => a=2(v₁t-d)/t² t=(v₁-v₂)t²/2(v₁t-d) 2v₁t-2d/t=tv₁-tv₂ |:t 2v₁-v₁+v₂=2d/t t=2d/(v₁+v₂) t=2*10⁻⁴ [s] a=2(v₁t-d)/t² a=10⁶ [m/s²] F=ma F=5*10⁴ [N]

Dodaj swoją odpowiedź