WOS
Konto usunięte
4

Podaj nazwiska i funkcje Polaków, którzy piastują ważne urzędy w Unii Europejskie .Aktualnie !!!

+0
(1) Odpowiedź
1995kapi

Członek Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego Marek Belka Dyrektor generalny w Radzie Unii Europejskiej Jarosław Pietras Komisarz Europejski ds. Budżetu i Programowania Finansowego Janusz Lewandowski Sędzia Sądu ds. Służby Cywilnej Irena Boruta Sędzia Sądu Pierwszej Instancji Irena Wiszniewska-Białecka Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Marek Safjan Wicedyrektor generalny w dyrekcji ds. rolnictwa w KE Jerzy Plewa

Dodaj swoją odpowiedź