Chemia
Pawlozo1
8

Podaj równania reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy wymienionymi substancjami: a. spalanie całkowite, półspalanie i niecałkowite pentynu + wodoru, b. spalanie całkowite, półspalanie i niecałkowite etenu + chloru.

+0
(1) Odpowiedź
NoTolerance

a)  C5H8 + 7 O2 ---> 5CO2 + 4H2O   2C5H8 + 9O2 ---> 10CO + 8H2O   C5H8 + 2 O2 ---> 5C + 4H2O    C5H8 + H2 ---> C5H10  C5H8 + 2H2 ---> C5H12   b) C2H4 + 3 O2 ---> 2CO2 + 2H2O C2H4 + 2 O2 ---> 2CO + 2H2O  C2H4 + O2 ---> 2C + 2H2O C2H4 + Cl2 ---> C2H4Cl2 

Dodaj swoją odpowiedź