WOS
xXforestXx
1

Podaj w liczbach najwieksze skupiska polonijne (min. 6) i określ w liczbach ile

+0
(1) Odpowiedź
amigo13

Stany Zjednoczone (Chicago, Nowy Jork, Detroit) od 9 000 000 do 11 000 000 Niemcy (Berlin,Monachium) 2 000 000 Brazylia (Kurtyba, stany Parana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo) 1 500 000 Ukraina (Lwów, obwody: żytomierski, chmielnicki) 1 100 000 Francja (Paryż) 1 000 000 Białoruś (obwody: grodzieński, brzeski, witebski, miński) 1 000 000 Kanada (Toronto, Winnipeg, Montreal, Vancouver) 800 000 Rosja (Moskwa, Petersburg; Syberia ) 400 000 Argentyna (Buenos Aires, Rosario, Cordoba, Santa Fe) 350 000 Litwa (Wilno; rejony: solecznicki, wileński, święciański, trocki, janowski, koszedarski, klejdański i kowieński) 350 000 Wielka Brytania (Londyn, Manchester, Biringham) 200 000 W mawiasach podano najważniejsze rejony skupisk Polonii, liczby oczywiście są szacunkowe. Poza granicami Polski mieszka około 20 000 000 Polaków.

Dodaj swoją odpowiedź