Matematyka
esterka1101
2

Podaj współrzedne punktów przecięcia wykresu funkcji z osi układu współrzednych

+0
(2) Odpowiedź
anita81

Oś OX : (-5;0) , (-2;0) , (5;0) Oś OY : (0;-4) 

Ptrycz9

Oś OX : wspólrzędne to ( - 5 ; 0 ) , ( - 2 ; 0 ) , ( 5 ; 0 ) Oś OY : współrzędne to ( 0 ; - 4 )

Dodaj swoją odpowiedź