Matematyka
Dominisiowa
5

pole powieszchni sześcianu wynosi 150 m2. Oblicz objętość tego sześcianu.

+0
(2) Odpowiedź
informatyk2000

P=150m² P=6a² 150m²=6a²/:6 a²=25m² a=√25m² a=5m   V=a³ V=(5m)³ V=125m³

edzia111

a= 5 bo 5*5*6=150 V=5*5*5=125m3

Dodaj swoją odpowiedź