Język angielski
tomaro
1

Pomocy Angielski.!!!! Zadania są w załączniku... ;D   I. Dopasuj wyrażenia A-F do 1-6, tak aby otrzymać poprawne i logiczne zadania:   2) Uzupełnij zdania czasownikami z nawiasów. Zmień formy na czas past simple:   3) Z podanych wyrazów i wyrażeń ułóż pytania i udziel odpowiedzi używając informacji z nawiasu:   4) Podkreśl właściwą formę czasownika:

+0
(1) Odpowiedź
maartaa17

1) 1.A, 2.E, 3.B, 4.D, 5.F, 6.C   2) 1. opened 2. didn't wear 3. had 4. studied 5. didn't go 6. became 7. didn't live 8. met   3)  1. Where did you go last night? I went to my frind's house. 2. When was he born? He was born in 1969. 3. How much did your jeans cost? They cost Ł50. 4. Did you like the film? Yes, I did.   4) 1. was 2. wasn't 3. Were 4. weren't 5. was  

Dodaj swoją odpowiedź