WOS
legato
5

Poszukaj dwie instytucje które zajmują się promocją polskiej kultury. Przedstaw zakres ich działalności.

+0
(1) Odpowiedź
bati999

Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków Inicjatywa założenia w Krakowie Międzynarodowego Centrum Kultury została oficjalnie zgłoszona przez Rząd Polski na Szczycie Paryskim KBWE w listopadzie 1990 roku. Już 29 maja 1991 - w czasie konferencji KBWE w Krakowie poświęconej dziedzictwu kulturowemu - Centrum zainaugurowało działalność. Podstawową misją Centrum jest kształtowanie i propagowanie nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego. Postawy z jednej strony nie obciążonej chorobą nacjonalizmu, z drugiej zaś silnie akcentującej kwestie tożsamości, indywidualnej tradycji i rodzimości poszczególnych kultur. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Narodowy Instytut Fryderyka Chopina powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu. Zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji, kursów. NIFC współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym Świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina.

Dodaj swoją odpowiedź