Matematyka
123748596
1

Potrzebuję na jutro ! to tak:  1.Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.   a) -2(3a+5b)+3(4b-6a)   b)-7(x-3y+[latex]\frac{1}{7}z[/latex]-2)-3(y+x+z)-18y   c) 2([latex]\frac{1}{2}a[/latex]+0,25b)-4(1,25a-[latex]\frac{3}{4}b[/latex])-a+b d)[latex]-\frac{1}{3}[/latex](2,1x²-[latex]4\frac{1}{5}[/latex]y²+y²+5x²+6([latex]\frac{2}{3}[/latex]y²-[latex]1\frac{1}{3}[/latex]x²)

+0
(2) Odpowiedź
Liluniaaa17

a) -6a-10b+12b-18a=2b-24a   b) -7x+21y-z+14-3y-3x-3z-18y=-10x-4z+14   c) a+0,5b-5a-3b-a+b=-5a-1,5b   d) -0,7x²+1,4y²+y²+5x²+4y²-8x²=-3,7x²+6,4y²

wwiikkttoorr

a) -2(3a+5b)+3(4b-6a) = -6a-10b+12b-18a=2b-24a b)-7(x-3y+-2)-3(y+x+z)-18y = -7x+21y-z+14-3y-3x-3z=-10x+18y-4z+14 c) c) 2(+0,25b)-4(1,25a-)-a+b = a+0,5b-5a+3b-a+b=-5a+1,5b d)(2,1x²-y²+y²+5x²)+6(y²-x²) = -0,7x^2+\frac{7}{5}y^2-\frac{1}{3}y^2-\frac{5}{3}x^2+4y^2-\frac{4}{3}x^2= -3\frac{7}{10}x^2+5\frac{1}{15}y^2 x^2 lub y^2 oznacza x lub y do 2 potegi

Dodaj swoją odpowiedź