Fizyka
lewik
3

proszę o odpowiedź koniecznie na dzisiaj! 1. wyjaśnij jak zachowa się samochód o łysych oponach podczas hamowania na śliskiej jezdni. 2. Wewnątrz butelki z gazem panuje ciśnienie 150 kPa. Oblicz wartość siły parcia działającej na powierzchnię 0,2 m2(kwadratowe) tej torebki. 3. Jak zmieni się zanurzenie statku który wpływa rzeką do morza? 4. Podaj jak duża siła działania na duży tłok prasy hydraulicznej , jeżeli na mały tłok działa siła F1-80 N , a powierzchnie tłoków wynoszą odpowiednio S1-3 cm(kwadratowe) S2- 90cm(kwadratowych). 5. Określ czy klocek drewniany o wymiarach 10 cm x 5 cm x 2 cm i masie 60 g utonie w wodzie. Oblicz jaką siłą należy działać aby zwiększyć w czasie 4 s szybkość ciała o masie 20 kg od prędkości o wartości 12m/s do 20 m/s Plissssss msze mieć to na jutro nie koniecznie róbcie wszystko zróbcie chociaż 4 zadania

+0
(1) Odpowiedź
fishu16

1.Samochód o łysych oponach podczas hamowania na śliskiej jezdni wpada w poślizg ponieważ występuje wtedy mała siła tarcia poślizgowego. 2. p=F/S F=pS F=150000Pa×0,2m² F=30000N= 30kN 3.Zanurzenie statku zmienia się ponieważ woda słona która znajduje w morzach ma większą gęstość od wody słodkiej w rzece, dzięki czemu zanurzenie statku na morzu jest mniejsze od zanurzenia statku na rzece. 5. Gęstosc wody= 1g/cm3 obj. klocka = 10*5*2= 100cm3 masa klocka=60g "gęstość" klocka = 60:100=0,6g/cm3 Odp.:klocek nie utonie w wodzie 6.t = 4s m = 20 kg ΔV = 20 - 12 ΔV = 8 m/s a = v/t    //z ruchu przyspieszonego a = 8/4 a = 2 m/s2 a = F/m //z zasad dynamiki Newtona F = m *a F = 20 * 2 F = 40 N

Dodaj swoją odpowiedź