Język angielski
Adrian171094
1

proszę o przetłumaczenie i ułożenie rozsypanych wyrazów is/a/gemma/waving/to/friend buying/sam and ed /hod dogs/are /ice cream

+0
(1) Odpowiedź
mila1111

1. Is Gemma waving to a friend. Czy Gemma macha do przyjaciela? 2. Sam and Ed are buying hod dogs and ice cream. Sam i Ed kupuja hot dogi i lody.

Dodaj swoją odpowiedź