Matematyka
eweellcia
1

Przedstaw wyrarzenie 4a2 do kwadratu minus 3ab  A =sumy dwuch sum algebraicznych B=różnice dwuch sum algebraicznych

+0
(1) Odpowiedź
Olcia1221

(2a2+2a2)+(-5ab+2ab) (2a2+2a2)-(2ab+ab)

Dodaj swoją odpowiedź