Chemia
Rapson
12

Przeliczanie stężęń 1.Oblicz stężenie molowe 20-procentowego roztworu wodorotlenku potasu KOH o gęstości 1,19g/cm3 2.Oblicz stężenie molowe 30-procentowego roztworu amoniaku NH3 o gęstości 0,89 g/cm3 3.Oblicz stężenie procentowe 1,25-molowego roztworu wodorotlenku sodu NaOH.Gęstość roztworu wynosi 1,02 g/cm3 4.Oblicz stężenie procentowe 8-molowego roztworu kwasu siarkowego VI o gęstości roztworu wynosi 1,025g/cm3 5.Oblicz który roztwór kwasu siarkowego VI jest stężony: o stężeniu 20% i gęstości 1,141g/cm3 cz o stężeniu 2,5 mol/dm3 6.Do 100g roztworu soli kuchennej o stężeniu 10% wprowadzono dodatkowo 10g tej soli.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu? Z góry dziękuję za rozwiązanie:)

+1
(2) Odpowiedź
damianeq2007

Zad.1 M KOH=39+17=56 moli d=1.19g/cm3=1190g/dm3 Cn=d*Cp/M*100% Cn=1190*20/56*100 Cn=4.25 mol/dm3   Zad.2 d=0.89g/cm3=890g/dm3 M NH3=62 mol Cn=d*Cp/M*100% Cn=4.3 mol/dm3   Zad.3 Cn=1.25 mol/dm3 d=1.02 g/cm3=1020g/dm3 M NaOH=23+17=40 mol Cp=Cn*M*100%/d Cp=4.9 %   Zad.4 Cn=8 mol/dm3 M H2SO4=2+32+64=98 mol d=1.025g/cm3=1025g/dm3 Cp=Cn*M*100%/d Cp=76.5%   Zad.5 M H2SO4=98 moli Cp=20% Cn=2.5 mol/dm3 d=1.141g/cm3=1141g/dm3 n=2.5 V=mr/d mr=1141g ms/1141=20/100 ms=228.2 ms2=2.5*98=245   Zad.6 ms=100*10/100% ms=10g 100g+10g=110g Cp=ms/mr*100 Cp=10/110*100 Cp=9.1%    

koniara1389

Zad.1: cp = 20% cm = ?   rozp.+subst.=roztw.            20g    100g   d = 1.19g/cm3 1.19g roztw. - 1cm3 100g roztw. - x -------------------- x = 84.03 cm3 roztw.   1 mol KOH - 56g        x mol - 20g -------------------- x = 0.36 mol KOH   0.36 mol - 84.03 cm3            x - 1000 cm3 ------------------------ x = 4.28 mol/dm3 --------------------------------------------------------------------------------------   Zad.2: cp = 30% cm = ?   rozp.+subst.=roztw.            30g    100g   d=0.89g/cm3 0.89g roztw. - 1cm3 100g roztw. - x ------------------- x = 112.36 cm3 roztw.   1 mol NH3 - 17g        x mol - 30g -------------------- x = 1.76 mol HN3   1.76 mol - 112.36 cm3            x - 1000 cm3 ------------------------ x = 15.66 mol/dm3 --------------------------------------------------------------------------------   Zad.3: cm = 1.25 mol/dm3 cp = ?        1 mol NaOH - 40g 1.25 mol NaOH - x ----------------------- x = 50g NaOH   d = 1.02 g/cm3 1.02g - 1 cm3       x - 1000 cm3 --------------------- x = 1020g roztw.   50g NaOH - 1020g roztw.              x - 100g roztw. ----------------------------- x = 4.9% -----------------------------------------------------------------------------   Zad.4: cm = 8 mol/dm3 cp = ?   1 mol H2SO4 - 98g 8 mol H2SO4 - x -------------------- x = 784 g H2SO4   d = 1.025 g/cm3 1.025g - 1 cm3         x - 1000 cm3 ---------------------- x = 1025g roztw.   784g subst. - 1025g roztw.                x - 100g roztw. ---------------------------- x = 76.49% -------------------------------------------------------------------------------------   Zad.5: cp =20%   rozp.+subst.=roztw.            20g    100g   1 mol H2SO4 - 98g                  x - 20g ---------------------- x = 0.2 mol H2SO4   d = 1.141 g/cm3 1.141g roztw. - 1cm3    100g roztw. - x ----------------------- x = 87.64 cm3   0.2 mol H2SO4 - 87.64 cm3                     x - 1000 cm3 --------------------------------- x = 2.28 mol/dm3   2.28 mol/dm3 > 2.25 mol/dm3 ----------------------------------------------------------------------------   Zad.6: cp = 10% rozp.+subst.=roztw.            10g    100g   10g subst. + 10g subst. = 20g subst. 100g roztw. + 10g subst. = 110g roztw.   rozp.+subst.=roztw.            20g  - 110g                x - 100g --------------------- x = 1.82%

Dodaj swoją odpowiedź