Język angielski
Turbo88
4

Przepisz zdania używając zaimków dzierżawczych. Przykład:... 1 That' s my anorak!- That' s mine ! Zadania:... 2 They' re her sunglasses. - 3 It' s his camera. - 4 That's our rucksack! - 5 Isn't this your jacket? 6 He' s their baby. - Proszę pomóżcie

+0
(1) Odpowiedź
milek68

2 They're her sunglasses. - They're hers. 3 It' s his camera. - It's his. 4 That's our rucksack! - That's ours. 5 Isn't this your jacket? - Isn't this yours? 6 He' s their baby. - He's theirs.

Dodaj swoją odpowiedź