Język angielski
Yousz3k
11

Przetłumacz tekst ! Do your parents say you watch too much TV ? Do they rhink you always watch cartoons and reality shows ? A new reporter says rhat young pepole often watch just 1.5 hours of TV a day but their parents usually watch twice as much. This report also says that young pepole don't watch many DVD's on their TVs. This generatimes watch TV computers, so do young pepole often watch DVDs on their computer but only for about two hours o week. Does this thor reenagers go outside and do lots of sport? Unfortuneataly no. The computer is now a replacement for the TV and a lot of teenagers spend their time on their computers : they suft the Internet, play video games and downolad music. More than 50 per cent od 12-14 year-olds have got a computer in their room and they don't get enough sleep beacouse of it. Teenagers often sleep for only four hours so they are very tierd the next day at school. do you agree? Do you usually stay up late in the week> We want to hear from ouf readers.

+1
(1) Odpowiedź
dominiczka12

Czy twoi rodzice  oglądają za dużo telewizji ? Czy oni rhink zawsze oglądać bajki i reality show ? Nowy reporter mówi rhat młodzi pepole często oglądać zaledwie 1,5 godziny telewizji dziennie , ale ich rodzice zwykle oglądać dwa razy tyle . Raport ten mówi również, że młodzi pepole nie oglądać na dvd wiele ich telewizorów . Ten generatimes oglądać komputerów telewizyjnych , tak jak młodzi pepole często oglądać DVD na swoim komputerze , ale tylko przez około dwie godziny Ø tygodnia . Czy to thor reenagers wyjść na zewnątrz i zrobić dużo sportu ? Unfortuneataly nie . Komputer jest zamiennikiem dla telewizora i wiele nastolatki spędzają czas na ich komputerach : oni suft z Internetu , grać w gry wideo i muzyki downolad . Więcej niż 50 procent OD 12-14 latków mam komputer w swoim pokoju i nie wyspać beacouse to. Nastolatki często spać tylko cztery godziny, więc są one bardzo tierd następnego dnia w szkole. czy sie zgadzasz? Czy często do późna w tygodniu > Chcemy usłyszeć od ouf czytelników .

Dodaj swoją odpowiedź