Historia
paulinakamil
9

Rola mężczyzn i kobiet w starożytniej grecji. odpowiedz w punktach

+0
(1) Odpowiedź
x3magicznyswiatx3

Mężczyźni: 1.Brali udział w wojnach (najczęściej domowych Hellenów) 2.Obywatele danej polis mogli brać udział w zgromadzeniach ludowych. 3.Mogli brać czynny udział w życiu politycznym. Kobiety: 1.Nie miały praw obywatelskich (m.in. udziału w zgromadzeniach ludowych). 2.Zajmowały się domostwem. 3.Nie miały prawa uczestniczyć i nawet patrzeć na Igrzyska Olimpijskie.

Dodaj swoją odpowiedź