Matematyka
korbaxD
2

rozwiąż graficznie równanie : x^2+1=cosx

+0
(2) Odpowiedź
beata123448

Lewa strona równania opisuje funkcję kwadratową, której wykresem jest parabola zwrócona ramionami w górę, a więc przyjmuje ona wartość minimalną równą:  [latex]y_{min}=\frac{-\Delta}{4a}=-\frac{b^2-4ac}{4a}=-\frac{0^2-4*1*1}{4*1}=1[/latex] Wykresem funkcji cos(x) jest cosinusoida, która przyjmuje, której zbiorem wartości jest przedział <1;-1>.  Na podstawie tych danych wiemy, że funkcja cosx ma taką samą wartość co funkcja kwadratowa równą 1, gdy x^2+1=1, czyli dla x=0. Rozwiązanie graficzne w załączniku.   

core2duo

odczytujemy przecięcie wykresów i mamy x=0  

Dodaj swoją odpowiedź