Matematyka
olimpus
5

Rozwiaz rownanie (3^x - 1)(2^x - 4) / x^2 - 2x =0

+0
(1) Odpowiedź
malwa13

[latex]\frac{(3^x - 1)(2^x - 4) }{( x^2 - 2x )}=0 \ \ \ \ Zal. \\ \frac{(3^x - 1)(2^x - 4) }{x( x - 2 )}=0 \ \ \ \ x\not=0 \ \ i \ \ \ x\not=2\\ \\ (3^x - 1)(2^x - 4)=0\\ 3^x-1=0 \ \ \ lub \ \ \ 2^x-4=0\\ 3^x=1 \ \ \ lub \ \ \ 2^x=4\\ 3^x=3^0 \ \ \ lub \ \ \ 2^x=2^2\\ x=0 \ \ \ lub \ \ \ x=2\\ \\ Z \ zalozeniami:\\ \boxed{x\in \not o }[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź