Matematyka
Paulinsia
5

Rozwiąż równanie : a)|4-2x|=pierwiastek z 2 b)12+|7-x|=5 c)5-2|x+1|=3

+0
(1) Odpowiedź
xxxnatalkasweetxxx

a)   [latex]|4-2x| = \sqrt2\\ 4-2x = \sqrt2 \vee 4-2x = -\sqrt2\\ -2x = \sqrt2 - 4 \vee -2x = -\sqrt2 -4\\ x=\frac{4-\sqrt2}{2} \vee x = \frac{\sqrt2+4}{2}[/latex] b)   [latex]12 + |7-x| = 5\\ |7-x| = -7\\ x\in\emptyset[/latex]   gdyż wartość bezwzględna nigdy nie przyjmuje wartości ujemnych c)   [latex]5-2|x+1| = 3\\ -2|x+1| = -2\\ |x+1|=1\\ x+1=1\vee x+1=-1\\ x=0 \vee x=-2[/latex]  

Dodaj swoją odpowiedź