Matematyka
Zgagus
2

Rozwiąż równanie i nierówność a) 7^2x + 4 * 7^x − 5= 0 b) log1/5 x+1/x-1 < 0

+0
(1) Odpowiedź
kaczor215

7^2x+4*7^x-5=0  podstawienie 7^x=t t^2+4t-5=0 delta = 36 t1=1=7^x  x=0  t2=-5=7^x  nie ma takiego x  [latex]log1/5(x+1/x-1)\ \textgreater \ 0 [/latex]    <   pomyłka za znakiem  [latex]log5(x+1/x-1)\ \textgreater \ 0=log5(1)[/latex]   to jest ok  wniosek  (x+1)/(x-1)>1 => x<1  ale dziedzina logarytmu jest   xe(-inf,-1) u (1,inf) więc rozwiązaniem jest x<-1

Dodaj swoją odpowiedź