Matematyka
Wicher94
1

Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników: a) 2x-y=5    x+3y=-8 b) x+2y=9    4x-2y=-4 c) 4x+3y=10    3x+4y=11 d) x+4y=12    4x+y=18

+0
(2) Odpowiedź
HetmanZamoyski

a) 2x-y=5 / *3    x+3y=-8 6x-3y=15 x+3y=-8 ............... 7x=7 x=1 x+3y=-8 1+3y=-8 3y=-9 y=-3 x=1 y=-3 b) x+2y=9    4x-2y=-4 ................ 5x=5 x=1 x+2y=9 1+2y=9 2y=8 y=4 x=1 y=4 Sorry, ale muszę wyjśc Zrobię za godzine

cezarowe

a) 2x-y=5 x+3y=-8 /×(-2) 2x-y=5 -2x-6y=16 Dodajemy i mamy: -7y=21 y=-3 Podstawiamy do pierwszego równania y=-3 i mamy: 2x-(-3)=5 2x=5-3 x=1 b) x+2y=9 4x-2y=-4 Dodajemy i: 5x=5 x=1 Do pierwszego: 1+2y=9 2y=8 y=4 c) 4x+3y=10 /×(-4) 3x+4y=11 /× 3 -16x-12y=-40 9x+12y=33 -7x=-7 x=1 Do pierwszego 4+3y=10 3y=6 y=2 d) x+4y=12/×(-4) 4x+y=18 -4x-16y=-48 4x+y=18 -15y=-30 y=2 Do drugiego równania: 4x+2=18 4x=16 x=4

Dodaj swoją odpowiedź