Matematyka
lasseczka142
3

Sprawdz czy prawdziwa jest ktoras z relacji: a) A = { x ∈ R : |x| < 2 } = B = { x ∈ R : |x-5| ≥ 1 } = b) A = { x ∈ R : 1 ≤ |x| ≤ 3 } = B ={ x ∈ R : |x-5| < 8 } = c) A = { x ∈ C : 0 < |x-1| ≤ 1,5 } = B = { x ∈ R : |x| ≤ ułamek osiem trzecich } =

+0
(1) Odpowiedź
damo18

a) A tak, dla x∈(-2,2) B tak, dla x∈(-∞, 4)v(6,∞) b) A tak, dla x∈<-3,3> B tak, dla x∈(3,13) c) A tak, dla x=-2 i x=2 B tak, dla x∈<-8/3; 8/3>

Dodaj swoją odpowiedź