Matematyka
kisiel216
2

Średnia arytmetyczna dziewięciu kolejnych liczb naturalnych wynosi 15, a średnia arytmetyczna pierwszej i ostatniej liczby wynosi również 15. Jaką liczbę otrzymasz obliczając średnią arytmetyczną pozostałych liczb ?

+0
(3) Odpowiedź
kubamln

średnia arytmetyczna pozostałych liczb tez będzie 15 poniewaz te wszystkie 9 liczb są piętnastkami.

anetka01

Jeżeli średnia arytmetyczna pierwszej i ostatniej liczby wynosi 15 to suma tych dwóch liczb musi wynosić 30. 11+19=30 11+12+13+14+15+16+17+18+19=135 135:9=15 Pozostałe liczby to: 12+13+14+15+16+17+18=105 105:7=15 Odp. Średnia aytmetyczna pozostałych liczb bedzie wynosiła 15.

michalwski2

9*15=135 x+x+1+x+2+x+3+x+4+x+5+x+6+x+7+x+8=135 9x=135-36 9x=99 /:9 x=11 Te liczby to: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 Spr: (11+12+13+14+15+16+17+18+19) :9=135:9=15 (11+19):2=30:2=15 Pozostałe liczby to: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 (12+13+14+15+16+17+18):7=105:7=15 Odp. ŚREDNIA POZOSTAŁYCH LICZB JEST RÓWNA 15

Dodaj swoją odpowiedź