Matematyka
Konto usunięte
7

Suma czterech liczb wynośi10 każda następna liczba jest o 5 mniejsza od poprzedniej jakie to liczby

+0
(1) Odpowiedź
wyrko

1 liczba: x 2 liczba: x-5 3 liczba x-10 4 liczba x-15 x+(x-5)+(x-10)+(x-15)= 10 x+x-5+x-10+x-15=10 4x-30=10 4x=40 /:4 x=10 1 liczba: 10 2 liczba: x-5=5 3. liczba x-10=0 4. liczba x-`15= -5 spr: 10+5+0-5= 10 10=10 PRAWDA

Dodaj swoją odpowiedź