Matematyka
Gośś123
1

Suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych wynosi 82. Jakie to liczby?

+0
(1) Odpowiedź
Kajuśka13

Liczba nieparzysta to taka, którą zapiszemy w postaci 2n +1, gdzie n to dowolna liczba naturalna. Dwie kolejne liczby naturalne to zatem: 2n + 1 i 2n + 3, ułóżmy zatem równanie: 2n + 1 + 2n + 3 = 82 4n = 78 2n = 39 n = 19,5 n nie należy do naturalnych, pasuje tylko: Pierwsza liczba to 40, a druga 42. Nie zgadza się z treścią więc nie ma takich liczb.

Dodaj swoją odpowiedź