Matematyka
xanitax
11

Ula i Kajtek mają razem 22 lata. Pięć lat temu Ula była 3 razy starsza od Kajtka. Ile lat temu Ula była dwa razy starsza od Kajtka?

+1
(1) Odpowiedź
Uczona69

[latex]x[/latex] - wiek Uli [latex]22-x[/latex] - wiek Kajtka [latex]x-5[/latex] - wiek Uli 5 lat temu [latex]22-x-5[/latex] - wiek Kajtka 5 lat temu [latex]3(22-x-5)[/latex] - wiek Uli 5 lat temu [latex]3(22-x-5)=x-5[/latex] [latex]3(17-x)=x-5[/latex] [latex]51-3x=x-5[/latex] [latex]-3x-x=-5-51[/latex] [latex]-4x=-56[/latex] [latex]x=14[/latex] - wiek Uli [latex]22-x=22-14=8[/latex] - wiek Kajtka -------------------------------- [latex]y[/latex] - ilość lat, które minęły od czasu, gdy Ula była dwa razy starsza od Kajtka [latex]14-y[/latex] - wiek Uli y lat temu [latex]8-y[/latex] - wiek Kajtka y lat temu [latex]2(8-y)[/latex] - wiek Uli y lat temu [latex]2(8-y)=14-y[/latex] [latex]16-2y=14-y[/latex] [latex]-2y+y=14-16[/latex] [latex]-y=-2[/latex] [latex]y=2[/latex] Odp.: Ula była dwa razy starsza od Kajtka 2 lata temu.

Dodaj swoją odpowiedź