Język angielski
emilkka
1

Uzupełnij pytania dotyczące wyrazów w nawiasach. Napisz odpowiedzi . Użyj form skróconych. 1....................the song from?(ben) It................................ 2.................miss hudson from? (dublin) She............................... 3 ......................Samuel?(at the shops) He................................ 4..........................day..........today? (monday) It................................... 5 ....................your phone number? (78945354) It ................................. 6.....................these two songs for?(mum ad dad ) They.............................

+0
(1) Odpowiedź
dojo95

1.What is It's from Ben 2, Where is She's from dublin 3.Where is He is at the shops 4.Which day is today It is monday 5 What is your phone number It's 78945354 6 Who They are for mum and dad

Dodaj swoją odpowiedź