Chemia
Gosiiunia
5

Uzupełnij zdania. Ciało fizyczne jest to ______________________________________ Substancja jest to_____________________________________ Drut miedziany jest_____________, a metal, z którego go wykonano, jest__________.Ciałem fizycznym jest, np.__________ wykonany z __________, czyli substancji. Cechy sybstancji umożliwiające____________ jej od innych substancji noszą nazwę_____________. Substancja wykazuje charakterystyczne___________, dzięki którym można ją zidentyfikować. PILNE!!!!

+0
(1) Odpowiedź
mundialova

Ciało fizyczne jest to ORGANIZMY, PRZEDMIOT OTACZAJĄCY NAS Substancja jest to TO MATERIAŁ, Z KTÓREGO ZBUDOWANE SĄ CIAŁA FIZYCZNE Drut miedziany jest CIAŁEM FIZYCZNYM, a metal, z którego go wykonano, jest SUBSTANCJĄ.Ciałem fizycznym jest, np. PIŁKAwykonany z GUMY, SKÓRY , czyli substancji. Cechy sybstancji umożliwiające ODRÓŻNIENIE jej od innych substancji noszą nazwę WŁAŚCIWOŚĆI. Substancja wykazuje charakterystyczne CECHY , dzięki którym można ją zidentyfikować. PILNE!!!!

Dodaj swoją odpowiedź