Język angielski
maku123
3

Uzupełnij zdania, używając a albo an. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 1. Jason isin't ... actor. 2. He isn't ... student. 3. Is he ... illusionist ? No, he isn't. 4. Is he ... singer ? Yes, he is. 5. Katie isn't ... singer. 6. Is she ... astronaut ? No, she isn't. 7. Is she ... football player? No, she isn't. 8. She's ... sctress.

+0
(1) Odpowiedź
Michał2000

1. an 2. a  3. an  4. a  5. a  6. an  7. a  8. an 

Dodaj swoją odpowiedź