Fizyka
usiu4513
2

W aluminiowym naczyniu o masie 0.5kg, ustawionym na płycie elektrycznej, doprowadzono do wrzenia 2l wody o temperaturze początkowej 10°C. Zakładamy, że ogrzewanie odbywało się pod normalnym cisnieniem; ciepło przekazane przez płytę zostało w całości wykorzystane na ogrzanie naczynia i wody; przyrosty temperatury naczynia i wody są jednakowe. Przyjmujemy, że ciepło właściwe aluminium wynosi 920J/kg*K, a ciepło właściwe wody 4200J/kg*K. Ile wynosi procentowa wartość dostarczonego ciepła, która została zużyta na ogrzanie naczynia ?

+0
(1) Odpowiedź
mruczyslaw

m₁ = 0,5 kg cw₁ = 920 J/kg * K m₂ = 2 kg T₁ = 10 C T₂= 100 C Δ T = 100 C - 10 C = 80 C = 90 K   cw₂ = 4200 J/kg * K  1. ilość ciepła potrzebna do ogrzania naczynia : Q₁ = m₁ * cw₁ * ΔT Q₁= 0,5 kg * 920 J/kg * K * 90 K = 41400 J = 41,4 kJ 2. ilość ciepła potrzebna do ogrzania wody :  Q₂ = m₂ * cw₂ * ΔT Q₂ = 2 kg * 4200 J/kg * K * 90 K = 756000 J = 756 kJ 3. całkowita ilość ciepła Q = Q₁ + Q₂ Q = 41,4 kJ + 756 kJ = 797, 4 kJ 4. na ogrzanie naczynia : 797,4 kJ = 100 % 41,4 kJ = x  % x = 41,4 kJ * 100 % /797,4 kJ x = 5,19 %

Dodaj swoją odpowiedź