Fizyka
Manhaha
11

W garnku aluminiowym o masie 0,5kg, doprowadzono do wrzenia 5 litrów wody o początkowej temperaturze 10 stopni celcjusza. Oblicz jaka część dostarczonej energi została użyta na ogrzanie garnka. Ciepło właściwe aluminium 920 J/(kg•K), ciepło właściwe wody 4190 J/(kg•K)

+1
(1) Odpowiedź
krrrrys

m(garnka)=0,5 kg m(wody)= 5kg (bo 5l wody =5kg) T1=10 C T2= 100 C (bo temp. wrzenia wody =100 C) C(wody)=4200 J/kg*K C(aluminium)=920 J/kg*K delta T=100(stopni)C-10(stopni)C=90(stopni)C Q(do ogrzania garnka)=0,5kg*920 J/kg*K*90(stopni)C=41400 J Q(do ogrzania wody)=5kg*4200 J/kg*K * 90(stopni)C=1890000J Q(g)/(Q(w)+Q(g) 41400 J/(1890000 J+41400 J)~0,021=2,1%

Dodaj swoją odpowiedź