Matematyka
HHH77
1

W gospodarstwie o powierzchni 160ha 0,24 obszaru to lasy, 0,03obszaru to stawy, 0,17obszaru to łąki, 0,11 obszaru to sady, 0,005 obszaru stanowią zabudowania,a reszta to ziemia orna.oblicz,ile ha zajmuje każdy z obszarów?

+0
(3) Odpowiedź
zaneta1994

lasy 0,24*160ha=38,4ha stawy 0,03*160ha=4,8ha laki 0,17*160ha=27,2ha sady 0,11*160ha=17,6ha zabudowania 0,005*160ha=0,8ha ziemia orna 160ha-(38,4ha+4,8ha+27,2ha+17,6ha+0,8ha)=160ha-88,8ha=71,2ha prosze ;)

kociak247

lasy: 0,24*160=38,4ha stawy: 0,03*160=4,8ha łąki: 0,17*160=27,2ha sady: 0,11*160=17,6ha zabudowania: 0,005*160=0.8ha ziemia orna: 71,2ha

Konto usunięte

160ha *0.24=38,4ha-lasy 160*0.03=4,8ha-stawy 160*0,17=27,2ha-łąki 160*0,11=17,6ha-sady 160*0,005=0,8ha-zabudowania 38,4ha+4,8ha+27,2ha+17,6ha+0,8ha=88,8ha 160ha-88,8ha=71,2ha-ziemia orna

Dodaj swoją odpowiedź