Fizyka
Sake
10

W jakim czasie czajnik zagotowałby 1 litr wody o temperaturze początkowej 20*C? Przyjmij, że ciepło właściwe wody wynosi 4200J/kg*K, a moc czajnika = 2000W. Pomiń straty energii.

+1
(1) Odpowiedź
Marrcell

Dane: m=1kg (przyjmujemy, że 1l wody waży 1kg, można to wyliczyć ze wzoru m=d*V; d=1kg/dm³; V=1dm³ -> m=1kg/dm³*1dm³ -> m=1kg) c (ciepło właściwe wody)=4200 J/kg*°C T1=20 °C T2=100 °C (temp. wrzenia wody) P=2000W Szukane: t=? Wzory: W=Pt W=mcΔT Rozwiązanie: Pt=mc(T2-T1) /:P t=mc(T2-T1) : P t=1kg*4200J/kg*°C*(100°C-20°C) : 2000W t=336 000J : 2000W t=168 [J:J/s = 1:1/s=s] = 2,8min Odp. Czajnik zagotowałby wodę w czasie 2,8min.

Dodaj swoją odpowiedź