Fizyka
forever13
11

Wózek o masie 1kg, poruszający się po poziomym torze, zwiększył swoją prędkość 5 m/s do 15 m/s w ciągu 4 s. Oblicz siłę wypadkową działającą na wózek

+1
(2) Odpowiedź
knam

dane: m = 1 kg v1 = 5 m/s v2 = 15 m/s t = 4 s szukane: F = ?   Z II zasady dynamiki: F = m x a      a = dv/t = (15-5)m/s/4s = 10/4 m/s2 = 2,5 m/s2 F = 1kg x 2,5 m/s2 = 2,5 kg*m/s2 F = 2,5 N ========

weronika997

Dane: m=1kg v₁=5m/s v₂=15m/s t=4s Szukane: Fwyp=? Wzór: Fwyp=m*a delta v=v₂-v₁ a=v/t Rozwiązanie: delta v=15m/s-5m/s delta v=10m/s a=10m/s:4s a=2,5m/s² Fwyp=1kg*2,5m/s² Fwyp=2,5N Odp. Siła wypadkowa wynosi 2,5N.   Pozdrawiam. ;)

Dodaj swoją odpowiedź