Chemia
kamil18083
1

Wskaż parę tlenków które mogą reagować ze sobą reagować Na₂O i CO CuO i NO MgO I CO₂ K₂O i CAo

+0
(2) Odpowiedź
domi12

MgO I CO₂

mamusia61

1 para - [latex]Na_{2}O i CO[/latex] - NIE, bo CO jest tlenkiem obojętnym, który nie reaguje z niczym   2 para - [latex]CuO i NO[/latex] - NIE, sytuacja jak wyżej tylko tym razem mamy NO   3 para - [latex]MgO i CO_{2}[/latex] - TAK, powstaje sól - węglan magnezu   4 para - [latex]K_{2}O i CaO[/latex] - NIE, bo to są dwa tlenki metalu o charakterze zasadowym

Dodaj swoją odpowiedź