Fizyka
DaWiDeK1238
1

Wybierz właściwą odpowiedź, może być więcej niż jedna! 1. Długość fali a) to odległość pomiędzy dwiema najbliższymi cząsteczkami ośrodka spręzystego drgającymi w identyczny sposób b) to odległość jaką przybywa fala w czasie jednego okresu c) dana jest wzorem λ=vf 2. Przez powierzchnię wody przechodzi fala sinusoidalna o częstotliwości f=10Hz,poruszająca się z prędkością V=10 m/s. Jak z danych wynika a) długość fali tywnosi 1m b) korek znajdujący się na grzbiecie fali po czasie 0,1 s znajdzie się w "dolinie" c) w ciądu jednego okresu fala przemieści się o 100 m  3. Jeżeli długość fali na wodzie wynosi 4 m, a poruszą się z ona z prędkością 2 m/s to a) czas, w którym korek pływający na powierzchni wody wykona jedno pełne drganie jest równy 2 s b) w ciągu 1 minuty korek wykonuje 60 pełnych drgań c) czas potrzebny na przejście korka ze stanu równowagi do maksymalnego wychylenia wynosi 1 s 4. Po powierzchni jeziora przemieszczają się fale, dla których odległość pomiędzy dwoma kolejnymi grzbietami l = 5 m. Fale uderzają w brzeg 12 razy w ciągu minuty. Zgodnie z danymi a) długośd fali 10 m b) prędkość przemieszczania się fali 2,5 m/s c) jest to fala poprzeczna

+0
(1) Odpowiedź
Palina3

1. b)   2. a) dane: f = 10 Hz = 10/s v = 10 m/s  szukane: λ = ?   λ = v/f λ = 10m/s/10s λ = 1 m -----------   3. a) dane: λ = 4 m v = 2 m/s szukane: T = ?   λ = v * T   /:v T = λ/T  T = 4m/2m/s T = 2 s ----------   4. c)  

Dodaj swoją odpowiedź