Historia
UmorusanyxD
3

Wyjaśnij, jakie trudności administracyjne, gospodarcze i społeczne musiała pokonać odrodzona Rzeczpospolita. potrzebuje to na dzisiaj!!!! :) nie może być z neta : ani pobierania :) :)

+0
(1) Odpowiedź
niebezpieczna

- Wielkopolska, Pomorze oraz włączona do Polski wschodnia część Górnego Śląska dysponowały dobrze rozwiniętą infrastrukturą, natomiast dawny zabór rosyjski i Galicja były znacznie opóźnione cywilizacyjnie,- w dawnej Kongresówce ponad 70% obywateli mieszkało na wsi, a większość miast nie miała nawet kanalizacji. Jedynie w dużych miastach dawnego zaboru rosyjskiego i austrackiego (np. Warszawa, Kraków, Łódź, Lwów) poziom życia był zbliżony do tego spotykanego w miastach w Wielkopolsce lub na Górnym Śląsku,- chaos w kraju potęgowały przemarsze tysięcy uwolnionych jeńców rosyjskich oraz rozbrojonych żołnierzy niemieckich, a także ludność cywilna powracająca do rodzinnych miejscowości, opuszczonych przed walkami.

Dodaj swoją odpowiedź