Historia
Martabb91
6

wyjaśnij na czym polega zasada senioratu

+0
(1) Odpowiedź
Bossu

Seniorat – porządek obejmowania tronu. Ustanawiana była często po podziale kraju między synów władcy i określała, że po jego śmierci władzę zwierzchnią ma każdorazowo sprawować najstarszy męski przedstawiciel rodu

Dodaj swoją odpowiedź