Polski
Emi112
6

Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych;podaj ich pochodzenie; - syzyfowe prace - pięta Achillesa - objęcia Morfeusza - wieża Babel - salmonowy wyrok - puszka Pandory - nić Ariadny - manna z nieba - hiobowa wieść

+0
(2) Odpowiedź
nomc

Syzyfowe prace - trudne, żmudne, ciężkie prace, bez celu. Pięta Achillesa - Czyiś słaby punkt. Objęcia Morfeusza - objęcia sprawiające zaśnięcie, ponieważ Morfeusz jest bogiem snu. Wieża Babel - związek frazeologiczny oznaczający chaos, bałagan, zamieszanie Salomonowy wyrok - wyrok sprawiedliwy, dobrze rozstrzygnięty. Puszka Pandory - źródło niekończących się nieszczęść, trudności. Nić Ariadny - nieoczekiwana pomoc, nieoczekiwane wybawienie z opresji. Manna z nieba - cudowna obfitość darów, nagle pojawiająca się korzyść, zysk Hiobowa wieść - zła wiadomość ;często oznaczająca wiadomość o jakimś nieszczęściu

nataszkaa99

- syzyfowe prace - praca nie przynosząca efektu   (Kara Syzyfa polegała na wtaczaniu pod górę głazu, który jednak przed wierzchołkiem zawsze wymykał mu się z rąk, staczał się na sam dół i nieszczęśnik musiał zaczynać pracę od nowa.)   - pięta Achillesa- słaby,czuły punkt   (Matka herosa, boginka morska Tetyda, aby zapewnić synowi nieśmiertelność, wykąpała go w źródle uodparniającym ciało na wszelkie rany. Jednak zanurzając dziecko, trzymała je za piętę, która pozostała nieodporna.)   - objęcia Morfeusza- zasnąć   (od imienia Morfeusza, w mitologii greckiej skrzydlatego bożka snu)   - wieża Babel- chaos, bałagan, zamieszanie   (W biblijnej Księdze Rodzaju ludzie, który mówili jednym językiem, postanowili dorównać Stwórcy i wybudować wieżę sięgającą nieba. Bóg pomieszał im języki, czego wynikiem było zaprzestanie budowy wieży i rozproszenie się ludzi po całej Ziem)   - salmonowy wyrok- mądry i sprawiedliwy wyrok, chociaż o zaskakującej formule rozstrzygnięcia (Salomon słynął ze swojej mądrości. „Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony, jak piasek na brzegi morza.” Dwie nierządnice miały po jednym niemowlęciu, jedno z nich umarło, każda twierdziła, że jej dziecko żyje. Salomon stwierdza, że należy dziecko rozciąć na dwie połowy, aby każda kobieta otrzymała po połowie. Wtedy przeciwko wyrokowi protestuje prawdziwa matka, która woli oddać je rywalce, która zgadza się na wyrok. Król postanawia oddać dziecko tej, która zaprotestowała.)   - puszka Pandory-przyczyna zmartwień i kłopotów (Pandora była według mitu, dziewczyną, która sprowadziła na Ziemię smutek, ponieważ otworzyła puszkę wypełnioną nieszczęściami.)   - nić Ariadny- coś, co pozwala wyjść z trudnej sytuacji   (Ariadna pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu, dając mu kłębek nici, który rozwijając zaznaczał drogę powrotną.)   - manna z nieba- nieoczekiwany dar, zysk, niespodziewane dochody, ratunek w trudnej sytuacji (Kiedy Izraelici wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej (a podróż była nader długa i nużąca - trwała 40 lat!), Bóg wspomagał naród wybrany, zsyłając podróżnikom z nieba przepiórki oraz właśnie mannę [Wj 16, 4-36]. Izraelici zbierali dary Boże i dzięki nim przetrwali trudy wędrówki.)Kiedy Izraelici wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej (a podróż była nader długa i nużąca - trwała 40 lat!), Bóg wspomagał naród wybrany, zsyłając podróżnikom z nieba przepiórki oraz właśnie mannę [Wj 16, 4-36]. Izraelici zbierali dary Boże i dzięki nim przetrwali trudy wędrówki.) - hiobowa wieść - przerażająca wiadomość (Hiob żył w kraju Hus, był bogobojnym, prawym i uczciwym człowiekiem. Szatan jednak podczas rozmowy z Bogiem poddał w wątpliwość bezinteresowność jego postępowania, ponieważ Hiob był bogaty i dobrze mu się wiodło. Bóg wobec takich zarzutów zgodził się poddać go próbie... Zaczęło się źle dziać w jego życiu. Nieustannie docierały do niego okropne wiadomości. Szatan pozbawił go majątku, doprowadził do śmierci jego dzieci, poraził trądem a mimo to Hiob jest cały czas wierny Bogu, który nagrodził go za to przywróceniem zdrowia, pomnożeniem majątku i liczną rodziną)  

Dodaj swoją odpowiedź