Historia
laska4
11

Wykonaj polecenia A-C. A. Na zamieszczonej niżej taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę 1 rozbioru Rzeczypospolitej. ......................................................... B. Oblicz, ile lat temu miał miejsce 1 rozbiór Rzeczypospolitej. .......................................................... C. Uzupełnij zdanie. 1 rozbiór Rzeczypospolitej miał miejsce w........... połowie............ wieku.

+1
(2) Odpowiedź
Kingutek

A. Pierwszy rozbiór polski - 1772 rok B. 2015 - 1772 = 243 lata temu C. 1 rozbiór Rzeczypospolitej miał miejsce w II połowie XVIII wieku. Pozdrawiam :)

justa11a

I rozbiór Polski miał miejsce w 1772 roku. 2015-1772 = 243 lata. I rozbiór Rzeczpospolitej miał miejsce w II połowie XVIII wieku. 

Dodaj swoją odpowiedź