Matematyka
Paulinnka
4

wykonaj redukcję wyrazów podobnych a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla a =0,3 b= 2,5 c=0,004 a) 1,5a-4+0,7b-1,2b-0,3a

+0
(3) Odpowiedź
nicol098

1,5a-4c+0,7b-1,2b-0,3a=1,2a-0,5b-4c=1,2*0,3-0,5*2,5-4*0,004= 0,36-1,25-0,016=-0,906

paaaulinka1

a =0,3 b= 2,5 c=0,004 a) 1,5a-4+0,7b-1,2b-0,3a 1,5*0,3 - 4+0,7*2,5 - 1,2*2,5 - 0,3*1,5= 0,45 - 5,75 - 3 - 0.45 =(po redukcji wyrazów podobnych) = - 5,75 - 3 = 8,75

pomocyludziska

1,8a-4+1,9b=1,8*0,3-4+1,9*2,5=0,45-4+4,75=1,2 chyba coś źle przepisałaś, bo nigdzie nie trzeba podstawić C

Dodaj swoją odpowiedź