Matematyka
matixd13
3

Wypisz dzielniki liczb 64 56 13

+0
(2) Odpowiedź
luki121

[latex]64 - \{1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32,\ 64\}\\ 56 - \{1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 14,\ 28,\ 56\}\\ 13 - \{1,\ 13}[/latex]

kate2805

64-1,2,4,8,16,32,64 56-1,2,4,7,8,14,28,56 13-1,13

Dodaj swoją odpowiedź