Polski
zwuduuuuu
3

wypisz z encykloprdii po jednym hasle dotyczacym dowolnego miasta i znanej osoby.jakie inne rodzaje hasel mozesz odnalezc w encyklopedii

+0
(1) Odpowiedź
heglar

MIASTO: Poznań, miasto wojewódzkie (woj. wielkopol.) i powiatowe, powiat grodzki, nad Wartą; wielki ośr. gosp. i targów międzynar. (największy w kraju); stol. metropolii i archidiecezji Kościoła rzymskokatol.; konsulaty; przemysł elektromaszynowy (zakłady H. Cegielski Poznań SA, fabryki samochodów, akumulatorów i baterii, urządzeń telekomunik., łożysk tocznych), spoż. (koncentraty spoż., wyroby czekoladowe, spirytusowe, piwo), chem. (kosmetyki, leki), poligraficzny i in.; drugi po Warszawie ośr. bankowości; węzeł komunik.; port lotn.; szkoły wyższe, w tym uniw. i uniw. med.; instytuty nauk.; teatry, opera, filharmonia; muzea; ośr. turyst.-krajoznawczy. Od VII w. ślady kultury materialnej Polan; od 968 pierwsze pol. biskupstwo; prawa miejskie od 1231–53; od 1793 w zaborze pruskim (1807–15 w Księstwie Warsz.), od 1815 stol. W. Księstwa Poznańskiego; w czasie II wojny świat. wcielony do Niemiec, masowe wysiedlenia Polaków do GG (ok. 100 tys.), niem. więzienia, m.in. Fort VII, obozy, m.in. pracy wychowawczej (10–15 tys. Polaków), jeniecki (ponad 7 tys. osób); I–II 1945 ciężkie walki o wyzwolenie P.; 1956 bunt robotniczy (poznański czerwiec 1956). Główne zespoły zabytkowe na Ostrowiu Tumskim: m.in. got. katedra (XIV–XV, XVIII w., pozostałości z X i XI w.) oraz kolegiata NMP (XV w.), i na Starym Mieście: renes. ratusz (XVI w.), barok. kolegium Jezuitów i kościół (XVII–XVIII w.), kamienice i pałace (renes. Górków, klasycyst. Działyńskich); biblioteka Raczyńskich (XIX w.); pomniki: Poznański czerwiec 1956 (zw. też Jedność, 1981), Armii „Poznań” (1982). POSTAĆ: Tuwim Julian, ur. 13 IX 1894, Łódź, zm. 27 XII 1953, Zakopane, brat Ireny, poeta; współtwórca grupy poetyckiej Skamander; w liryce ewolucja od żywiołowego biologizmu ku refleksji związanej z tradycją narodową i humanistyczną; zbiory wierszy (Czyhanie na Boga, Sokrates tańczący, Rzecz czarnoleska); poemat satyryczny Bal w Operze i lireracko-epicki Kwiaty polskie, wiersze dla dzieci (Lokomotywa); antologie, przekłady, głównie rosyjskiej klasyki. informacje o państwach, miastach, kontynentach; notki na temat znanych postaci; poprawność ortograficzną jak i znaczenie słów; wydarzenia historyczne; informacje o cywilizacjach.

Dodaj swoją odpowiedź