Chemia
sylwiak12
6

Wypisz zastosowania tlenu.

+0
(2) Odpowiedź
laura34

1.Niezbedny pierwiastek w procesie oddychania ludzi. 2.Stosuje się go w palnikach do cięcia i spawania metali. 3.Tlen to główny składnik mieszanek gazów zabieranych w butlach przez nurków penetrujących zbiorniki wodne, alpinistów czy kosmonautów. 4.Tlen jest wykorzystywany przez organizmy zwierzęce do utleniania glukozy zawartej w organizmie. 5.Ponadto, tlen jest niezbędny w procesach spalania, wietrzenia skał, rdzewienia metali i butwienia szczątków organizmów żywych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji kwasów i uzyskiwania wysokich temperatur w palnikach acetylenowo-tlenowych. jak pomoglem to daj naj :)

Nikuśśśśśśśśśśśśśaaa

-do oddychania. -W medycynie. -Jako utleniacz w hutnictwie. -w alpinistyce. -Używają go nurkowie. -Do procesów spalania. -W palnikach.

Dodaj swoją odpowiedź